ACHT betekent in de Van Dale:

de acht zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak: [ɑxt] 1) acht slaan op (aandacht geven aan) `geen acht slaan op de verkeersborden` Synoniem: letten op 2) in acht nemen (zorgen voor) `de nodige zorgvuldigheid in acht nemen` Synoniem: 3)
De Zorg8 projectenburo in Zorg& Welzijn
De Zorg8 is een kleinschalig projectenburo gericht op Zorg en Welzijn. Acht betekent oa. aandacht zorg hebben voor. Dit vinden wij belangrijk in onze werkwijze.

Wat doen wij:
home website
Vanuit  ons zusterbedrijf Interfact Uitzendburo, onze klanten  maar ook uit het werkveld krijgen wij regelmatig signalen, adviesvragen en casussen. Hiermee gaan wij aan de slag. En juist  door onze gecombineerde  achtergrond in de gezondheidszorg  en personeelsmanagement  zowel uit de praktijk (werkvloer) als theoretisch kunnen wij snel in kaart brengen of wij het onderwerp verder gaan onderzoeken c.q. ontwikkelen  en het tot een project maken.  Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kennis en onbekende gebieden, kunnen breed en creatief denken maar wij hebben ook geleerd te focussen. Daarnaast hebben wij een uitgebreid netwerk van professionals, beleidsmakers en managers die wij zo nodig raadplegen.

Onze projecten zijn van diverse aard maar zijn direct gerelateerd aan zorg en welzijn en hebben allemaal hun eigen doel. Wij onderzoeken, ontwikkelen en indien levensvatbaar maken wij er een product van. De projecten kunnen een tijdelijk-  maar ook een lange termijn karakter hebben. Eventueel kan het  product weer in het werkveld geplaatst worden of krijgt een plaats in een externe organisatie.
Tevens complexe aanvragen voor  bemiddeling van personeel  (tijdelijk dan wel vast) worden door het uitzendburo doorgespeeld en is voor ons een interessante uitdaging.
Daarnaast organiseren wij netwerkbijeenkomsten voor ZZP-ers. (zie producten)

Onze huidig producten: Hier krijgt u een actueel beeld van onze projecten en producten- klik hier

Hoe werkt het voor u:
Wilt u een opdracht c.q. vraagstuk  aanmelden bij ons dan is het van belang dat deze zorg of welzijn gerelateerd is. Een aantal voorbeelden van mogelijke opdrachten:

  • Heeft u een zorg-vraagstuk waar u geen tijd voor heeft deze op te lossen
  • Wilt u ondersteuning binnen uw zorginstelling m.b.t. personeel, tijdelijk danwel vast
  • Wilt u met ZZP-ers in de zorg gaan werken
  • Heeft u particuliere zorg thuis nodig
  • Is er binnen uw organisatie behoefte aan coaching of begeleiding van personeel
  • Is er behoefte aan bijscholing etc.

Voor meer informatie kunt u altijd een afspraak maken.