Partners

www.svb.nl: Dit is de website van de Sociale Verzekeringsbank; bevat informatie waaronder modelovereenkomsten voor het omgaan met een PGB.
www.hetcak.nl: Berekent en incasseert de eigen bijdrage voor het AWBZ en de WMO. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten.
www.ciz.nl: Dit is de website van het voornaamste indicatie orgaan omtrent de indicatie voor AWBZ- en WMO-voorzieningen
www.persaldo.nl
www.complementairezorg.nl
www.degeschillencommissie.nl
www.alzheimer-nederland.nl
www.zn.nl : Branche organisatie van de zorgverzekeraars
www.interfact.nl
www.interfact-travel.nl
www.lotusadvies.nl