Particuliere ondersteuning op maat

U woont zelfstandig en wil dit graag blijven doen.
Toch merkt u dat er een aantal zaken zijn die u niet zo makkelijk meer afgaan.
Dat kan zijn op het gebied van persoonlijke verzorging maar ook op ieder ander gebied.
Misschien maakt u zich zorgen over de nabije toekomst wanneer u meer zorg nodig heeft.
Of wonen uw kinderen te ver weg om regelmatig met u de dingen waar u tegen aan loopt te bespreken.

De Zorg8 kan u hierbij ondersteuning bieden. Naast het regelen van particuliere thuiszorg kunnen wij u ondersteunen met begeleidende gesprekken  en zoeken wij zo nodig naar oplossingen voor de problemen die u op uw pad tegenkomt.
Natuurlijk kan dit alleen wanneer er een ‘klik’ is tussen u en onze medewerker.
Wij komen dan ook vrijblijvend bij u thuis voor een eerste gesprek om te kijken waar wij u bij kunnen ondersteunen.
Daarna kunnen wij de bezoeken continueren in overleg met u zo vaak als u dat nodig vindt.

foto website

Mw. Nooitgedacht:
Ik heb 2 kinderen en 5 kleinkinderen, mijn dochter woont in het buitenland en mijn zoon in Limburg.
Hij heeft een drukke baan en niet altijd de tijd om rustig met mij te praten.
De laatste tijd kwakkel ik erg met mijn gezondheid en ik maak mij zorgen over de toekomst.
Er is zoveel veranderd binnen de zorg en ik zie door de bomen het bos niet meer.
Binnenkort krijg ik een nieuwe heup…geen idee wat ik allemaal moet regelen wanneer ik weer naar huis kom. De medewerker van de Zorg8 komt, wanneer ik daar behoefte aan heb, bij mij thuis. We bespreken wat ik allemaal moet regelen wanneer ik wordt opgenomen en zo nodig bieden zij daarbij ondersteuning. Wanneer ik tijdelijk meer zorg nodig heb kan ik bij De Zorg8 particuliere zorg inhuren. Daarnaast wijzen zij mij de weg naar de reguliere zorg. Deze ondersteuning kan ik goed gebruiken en het is voor mijn kinderen een hele geruststelling dat De Zorg8 in de buurt is om op terug te vallen…..

foto webstite

Mw Loho
Wij hadden vroeger een atelier in de binnenstad en ik heb altijd hard moeten werken. Je eigen zaken regelen en altijd zorgen dat je je eigen broek kan ophouden was het advies dat ik van mijn ouders heb meegekregen en dat heb ik altijd goed in mijn oren geknoopt. Nu ik ouder ben en er veel mensen om mij heen zijn weggevallen heb ik er behoefte aan om zo nu en dan ‘de zaken’ eens door te spreken.
Wat gebeurt er met mij als men vindt dat ik niet meer zelfstandig kan wonen, welke mogelijkheden zijn er om dit wel waar te kunnen maken. Hoe gaat dat financieel en welke maatregelen moet ik treffen om in de toekomst mijn zelfstandigheid te behouden. Met de medeweker van De Zorg8 bespreek ik mijn zorgen over de toekomst en maken we een plan van aanpak. Het geeft mij rust en vertrouwen in mijn oude dag…